CASTIGATORI:

1. CALUGARU ELISABETA

2. NICOLAE MARIA

3. IOSIF ION

Extragere efectuata online, prin random.org, pe 15.01.2014.

1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

Organizatorul promotiei “TOMBOLA DE CRACIUN” este S.C. WORLD VISION LINE S.R.L cu sediul in Calea Rahovei nr. 336, inregistrata sub nr. J40/18846/2006, avand CIF RO 19218473, reprezentata legal prin Simona Dumitrache, in calitate de Director General.

 

2. PARTICIPANTI

La promotia „TOMBOLA DE CRACIUN” poate participa orice client persoana fizica si juridica, romana sau straina care  achizitioneaza orice produs de optica medicala din magazinele Vision Optica: rame de ochelari, lentile oftalmice, lentile de contact cu dioptrii. Participarea la tombola este asigurata pe loc, in magazinul unde s-a facut achizitia.

 

3. DURATA

Perioada in care se va desfasura promotia “TOMBOLA DE CRACIUN” este incepand cu data de 01.12.2013 si pana la data de 31.12.2013, ora inchiderii magazinului.

 

4. CONDITII DE PARTICIPARE

Pentru ca un client sa participle la promotia “TOMBOLA DE CRACIUN” trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  • Participantul sa nu fie salariat in cadrul S.C. WORLD VISION LINE S.R.L, sa nu fie sot / sotie sau ruda de gradul I si II (copii, parinti sau frati) cu vreunul dintre salariatii firmei.
  • Sa fie client WORLD VISION LINE
  • Sa achizitioneze o un produs de optica medicala din cele enumerate mai sus.
  • Sa extraga din urna tombolei, existenta in fiecare magazin, un bilet. Premiul castigat de participant este scris pe biletul extras. Acesta nu poate fi schimbat cu un alt bilet sau cu valoarea obiectuluicastigat in bani.

5. PREMIILE PROMOTIEI” TOMBOLA DE CRACIUN”

5.1 Premii castigate prin extragere personala a unui bilet de tombola

– 58 bucati rame de ochelari

– 58 bucati ochelari de soare

– 15 perechi lentile Essilor

– 58 bucati snururi de ochelari

– 29 bucati tocuri pentru ochelari

– 20 bucati solutii pentru curaterea lentilelor

– 58 bucati lavete pentru stergerea ochelarilor

Ramele de ochelari incluse la promotie vor fi semnalizate la raft si vor apartine marcilor:

Zoppini, Ricci, Aolise, Hualang, Longbrigs, Kaidi, D-T

 

 

5.2 Premii acordate prin tragere la sorti la finalul campaniei

Cele 2 premii mari ale campaniei vor consta in pachete complete de ochelari, in valoare individuala de 100 euro.

Un pachet de ochelari de vedere va cuprinde:

– rame de ochelari, la alegerea castigatorului

– lentile de ochelari – marca aleasa de castigator si cu dioptriile specificate de acesta (conform unei retete medicale sau a unui consult optometric efectuat in magazinele Vision Optica)

– consult optometric

– accesorii: toc si laveta

6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

 

6.1 Premiile castigate prin extragere bilet de tombola

Fiecare participant la tombola va castiga pe loc premiul inscris pe biletul pe care l-a extras personal din urna tombolei. Obiectul castigat nu poate fi schimbat cu alt obiect sau preschimbat cu valoarea lui in bani.

 

6.2 Premiile acordate prin tragere la sorti

Cele 2 premii  mari ale promotiei “TOMBOLA CLIENTILOR” se vor acorda prin extragerea efectuata in data de 15.01.2014 la sediul S.C. WORLD VISION LINE S.R.L. iar la extragere pot participa toti clientii care au indeplinit conditiile de participare.

 

Tragerea la sorti si acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte angajati ai organizatorului. In urma extragerii se va intocmi si procesul verbal de adjudecare al premiilor.

 

Organizatorul isi asuma obligatia de anunta public castigatorii promotiei “TOMBOLA DE CRACIUN” , prin afisaj in toate punctele de lucru (Magazinele Vision Optioca), precum si online, pe website-ul organizatorului www.vision-optica.ro si pe pagina de Facebook a organizatorului, in maxim 15 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti.

Castigatorii vor ramane expusi timp de o luna de zile, timp in care sunt asteptati la unul dintre magazinele Vision Optica pentru a-si revendica premiul. Daca si acest termen este depasit, castigatorul este invalidat si pierde dreptul asupra premiului.

Pentru validarea castigarii premiului, castigatorul va trebui sa prezinte actul de identitate.

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiilor. Premiile acordate vor fi inmanate impreuna cu procesul verbal de predare – primire.

 

8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premiu obtinut de catre castigator in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

9. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.vision-optica.ro si la sediul firmei S.C. WORLD VISION LINE S.R.L , Calea Rahovei nr. 334, sector 5 , Bucuresti.

 

10. FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. Daca intervine situatia de mai sus sau intervine o situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea promotiei „TOMBOLA DE CRACIUN”, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1082 si 1083 din Codul Civil.

 

Daca organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotia “TOMBOLA DE CRACIUN” existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul organizatorului www.vision-optica.ro

 

11. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea tombolei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

 

12. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 -Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – Privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

13. PARTICIPANTII MINORI SI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE

In cazul in care câstigatorul unui premiu este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Aceasta presupune si semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii date cu incuviintarea autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea minorului la prezenta campanie.

 

14. LITIGII

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra facturilor participante sau continutul acestora. Prin participarea la aceasta promotie, prin completarea si returnare „Chestionarului de satisfactie a clientilor” in cadrul campaniei „TOMBOLA CLIENTILOR” participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data extragerii la sediul SC WORLD VISION LINE SRL cu sediul in Calea Rahovei, nr. 334, Bucuresti. In ipoteza in care decizia comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane de la sediul organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata promotiei si va face public acest lucru.

 

15. ALTE REGLEMENTARI

Reclamatiile cu privire la premiul castigat efectuate dupa data de semnare a procesului verbal de predare-primire al premiului nu vor fi luate in considerare si nu vor fi responsabilitatea organizatorului. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator si folosirea unuia dintre participantii de rezerva, de genul imposibilitatii de anuntare telefonica cauzata de schimbarea numarului de telefon, situarea castigatorului intr-o arie fara acoperire, imposibilitatea de notificarea in scris a castigatorului cauzata de schimbarea adresei participantului sau neprimirea corespondentei de catre acesta etc.

 

16. ALTE CLAUZE

Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa sediului organizatorului Calea Rahovei, nr. 334, sector 5, Bucuresti sau la numerele de telefon afisate pe  website-ulww.vision-optica .ro

 

Organizatorul promotiei “TOMBOLA DE CRACIUN”

S.C. WORLD VISION LINE S.R.L